Kiedy dziecko zaczyna mówić? Od gaworzenia do pierwszych słów

Redakcja

13 kwietnia, 2024

Kiedy dziecko zaczyna mówić? To pytanie zadaje sobie wielu rodziców, obserwując rozwój swoich pociech. Rozwój mowy u dzieci jest procesem złożonym i różnorodnym, zależnym od wielu czynników, takich jak genetyka, środowisko czy stymulacja ze strony opiekunów. Dziś przyjrzymy się kluczowym etapom rozwoju mowy u dzieci, roli rodziców w tym procesie oraz sytuacjom, w których warto zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Rozwój mowy u dzieci: kluczowe etapy

Rozwój mowy u dzieci przebiega przez kilka kluczowych etapów, począwszy od pierwszych dźwięków wydawanych przez niemowlęta, aż do pełnych zdań wypowiadanych przez przedszkolaki. Warto zaznajomić się z tymi etapami, aby lepiej zrozumieć, jak rozwija się komunikacja naszych pociech.

Pierwsze dźwięki: jak zaczyna się rozwój mowy u niemowląt

Komunikacja niemowląt zaczyna się od pierwszych dźwięków, które wydają już w pierwszych tygodniach życia. Są to tzw. płacze, sapanie czy gaworzenie, które służą niemowlętom do wyrażania swoich potrzeb i uczuć. W miarę jak dziecko rośnie, dźwięki te stają się coraz bardziej zróżnicowane, a niemowlę zaczyna eksperymentować z różnymi tonami i modulacjami głosu.

Od gaworzenia do pierwszych słów: etapy mowy u małych dzieci

Etapy mowy u małych dzieci można podzielić na kilka faz:

 1. Gaworzenie (6-9 miesięcy): Dziecko zaczyna łączyć różne dźwięki, tworząc swoiste „melodie”. W tym okresie można zaobserwować tzw. „gaworzenie kanoniczne”, czyli powtarzanie sylab (np. „ba-ba”, „ma-ma”).
 2. Pierwsze słowa (9-18 miesięcy): Dziecko zaczyna wypowiadać pojedyncze słowa, które mają konkretne znaczenie (np. „mama”, „tata”, „baba”). W tym okresie dzieci uczą się także rozumienia prostych poleceń.
 3. Zdania dwu- i trzysłowne (18-24 miesiące): Dziecko zaczyna łączyć słowa w proste zdania, takie jak „mama da” czy „tata idzie”. W miarę jak rozwija się jego słownictwo, zdania stają się coraz bardziej złożone.
 4. Pełne zdania (2-5 lat): Dziecko zaczyna posługiwać się pełnymi zdaniami, stosując różne konstrukcje gramatyczne. W wieku przedszkolnym dzieci potrafią już opowiadać o swoich przeżyciach, zadawać pytania i prowadzić proste rozmowy.

Rozwój językowy w wieku przedszkolnym: co powinno umieć dziecko

Rozwój językowy w wieku przedszkolnym obejmuje zarówno umiejętność mówienia, jak i rozumienia mowy innych osób. Dziecko powinno być w stanie:

 • Posługiwać się pełnymi zdaniami, stosując różne konstrukcje gramatyczne.
 • Rozumieć i stosować zasady grzecznościowe, takie jak „proszę”, „dziękuję” czy „przepraszam”.
 • Opowiadać o swoich przeżyciach, uczuciach i potrzebach.
 • Zadawać pytania i prowadzić proste rozmowy z innymi dziećmi i dorosłymi.
 • Rozumieć i wykonywać proste polecenia.

Warto pamiętać, że rozwój mowy u dzieci jest procesem indywidualnym i każde dziecko może osiągać poszczególne etapy w różnym tempie. Ważne jest, aby obserwować postępy swojego dziecka i wspierać je w nauce mówienia oraz rozumienia mowy innych osób.

Rola rodziców w rozwoju mowy dziecka

Rola rodziców w rozwoju mowy dziecka jest nie do przecenienia. To właśnie rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci, a ich aktywny udział w procesie nauki mówienia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju językowego malucha. Wspierając swoje dziecko, rodzice mogą zastosować różne praktyczne wskazówki i strategie, które pomogą im w rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia mowy innych osób.

Jak rodzice mogą wspierać rozwój mowy u dzieci

Wspieranie rozwoju mowy u dzieci może przyjmować różne formy, a oto kilka przykładów, jak rodzice mogą pomóc swoim pociechom:

 • Stwarzanie okazji do rozmów i interakcji z dzieckiem, np. opowiadanie o swoim dniu, zadawanie pytań, słuchanie odpowiedzi dziecka.
 • Wspólne śpiewanie piosenek, rymowanie, czytanie wierszyków – to wszystko pomaga dziecku w nauce rytmu, intonacji i struktury języka.
 • Wspólne oglądanie edukacyjnych programów telewizyjnych lub korzystanie z aplikacji na tabletach i smartfonach, które uczą dzieci słów, dźwięków i zasad gramatyki.
 • Uczestniczenie w zajęciach grupowych dla dzieci, takich jak warsztaty czytania czy zajęcia muzyczne, które pozwalają dziecku na naukę poprzez zabawę i interakcję z rówieśnikami.

Znaczenie interakcji i rozmów z dzieckiem

Znaczenie interakcji z dzieckiem dla jego rozwoju mowy jest ogromne. Regularne rozmowy z maluchem pozwalają mu na lepsze zrozumienie struktury języka, poszerzenie słownictwa oraz rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia. Dziecko, które często rozmawia z rodzicami, ma większe szanse na szybszy rozwój mowy i lepsze osiągnięcia językowe w przyszłości.

Warto pamiętać, że rozmowy z dzieckiem powinny być dostosowane do jego wieku i poziomu rozwoju. Dla niemowląt i małych dzieci warto stosować tzw. „mamęski język” – prosty, melodyjny sposób mówienia, który ułatwia dziecku zrozumienie i naśladowanie dźwięków. W miarę jak dziecko rośnie, rodzice powinni stopniowo komplikować swoją mowę, wprowadzając nowe słowa i konstrukcje gramatyczne.

Czytanie na głos jako narzędzie do rozwijania mowy

Regularne czytanie na głos dla dziecka to kolejne ważne narzędzie, które wspiera rozwój mowy u dzieci. Czytanie na głos pozwala dziecku na:

 • Poszerzenie słownictwa i zrozumienie znaczenia nowych słów.
 • Zapoznanie się z różnymi konstrukcjami gramatycznymi i zasadami interpunkcji.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i koncentracji.
 • Stymulowanie wyobraźni i rozwijanie zdolności opowiadania historii.

Warto wybierać książki dostosowane do wieku i zainteresowań dziecka, a także zachęcać malucha do zadawania pytań i dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat przeczytanej historii. Czytanie na głos to nie tylko doskonały sposób na wspieranie rozwoju mowy, ale także okazja do spędzenia wspólnego, wartościowego czasu z dzieckiem.

Zaburzenia mowy u dzieci: kiedy powinniśmy się martwić

Zaburzenia mowy mogą występować u dzieci na różnych etapach rozwoju. Ważne jest, aby rodzice byli świadomi różnych rodzajów zaburzeń mowy oraz sygnałów, na które powinni zwracać uwagę, aby w razie potrzeby skonsultować się ze specjalistą, takim jak logopeda.

Zrozumienie zaburzeń mowy: od opóźnienia mowy do dyslalii

Zaburzenia mowy u dzieci mogą przybierać różne formy, takie jak:

 • Opóźnienie mowy – gdy dziecko rozwija się wolniej niż rówieśnicy w zakresie mowy i języka. Może to obejmować opóźnienia w rozwoju słownictwa, gramatyki czy wymowy.
 • Dyslalia – zaburzenie wymowy, które objawia się trudnościami w artykulacji dźwięków mowy. Dziecko może zastępować, pomijać, dodawać lub przekręcać dźwięki w słowach.
 • Jąkanie – niepłynność mowy, która objawia się powtarzaniem dźwięków, sylab lub słów, przedłużaniem dźwięków lub blokadami mowy.
 • Dysglosja – zaburzenie mowy spowodowane problemami z mięśniami artykulacyjnymi, takimi jak język, wargi czy podniebienie miękkie.

Warto zwrócić uwagę na sygnały, które mogą wskazywać na zaburzenia mowy u dziecka, takie jak:

 • Brak reakcji na dźwięki lub głosy.
 • Trudności z rozumieniem prostych poleceń czy pytań.
 • Opóźnienia w rozwoju słownictwa lub gramatyki w porównaniu z rówieśnikami.
 • Niepłynność mowy, takie jak jąkanie czy częste zastępowanie dźwięków.

Kiedy zwrócić się o pomoc do logopedy

Jeśli rodzice zauważą u swojego dziecka objawy wskazujące na zaburzenia mowy, warto jak najszybciej skonsultować się z logopedą. Specjalista ten może ocenić rozwój mowy dziecka, zdiagnozować ewentualne zaburzenia oraz zaproponować odpowiednią terapię i wsparcie.

Oto kilka sytuacji, w których warto zwrócić się o pomoc do logopedy:

 • Dziecko nie reaguje na dźwięki ani głosy w wieku 6-9 miesięcy.
 • Dziecko nie mówi pierwszych słów do 18. miesiąca życia.
 • Dziecko ma trudności z rozumieniem prostych poleceń czy pytań w wieku 2 lat.
 • Dziecko ma opóźnienia w rozwoju słownictwa lub gramatyki w wieku 3 lat.
 • Dziecko jąka się, zastępuje dźwięki lub ma inne trudności z wymową w wieku 4 lat.

Współpraca z logopedą może pomóc dziecku w osiągnięciu prawidłowego rozwoju mowy oraz wzmocnić jego kompetencje językowe, co przyczyni się do lepszych osiągnięć edukacyjnych i społecznych w przyszłości.

Polecane: